Om Reservdelar.org

Produkter som presenteras på Reservdelar.org varken säljs eller hyrs ut av Reservdelar.org. Produkterna erbjuds av det eller de företag som det refereras till på respektive produktsida. Om du letar efter mer detaljerad information om en produkt rekommenderas du kontakta företaget som erbjuder produkten. Om det mot förmodan skulle vara olika uppgifter på Reservdelar.org och på hemsidan för företaget som erbjuder produkten så gäller informationen på hemsidan för företaget som erbjuder produkten. För information om hur vi använder kakor på Reservdelar.org kan du läsa vår kak-information.

Reservdelar.org ägs och drivs av Windfall. Om du har frågor rörande annonsering på Reservdelar.org kan du använda detta kontaktformulär.